Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI)

Η Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication Authorization Infrastructure – AAI) του Τ.Ε.Ι/Μ  υλοποιείται με χρήση του λογισμικού Shibboleth που έχει αναπτυχθεί στο Internet2 και του λογισμικού PubCookie και συνεργάζεται με τις πιλοτικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ. Η υπηρεσία αυτή υλοποιεί έναν ασφαλή μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους και σε άλλες πηγές, για την πιστοποίηση της ταυτότητας (authentication) του χρήστη και την εξουσιοδότηση χρήσης αυτών (authorization). Η πρόσβαση σε όλους τους συνεργαζόμενους ιστοχώρους απαιτεί πιστοποίηση στοιχείων από τον χρήστη μόνο για την πρώτη είσοδο, υλοποιώντας έτσι ένα σύστημα Single Sign-On ή Universal Login.

Η χρήση της υπηρεσίας από τους τελικούς χρήστες έχει σαν πλεονεκτήματα:

  • Την πρόσβαση σε όλους τους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους με το Όνομα χρήστη και Κωδικό, που χρησιμοποιούν οι χρήστες για τις υπηρεσίες  που παρέχονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ  όπως του email, ή του WiFi, ή του Studentsweb & TeachWeb κ.λ.π
  • Η ταυτοποίηση του χρήστη για την είσοδο απαιτεί τη χρήση του κωδικού του μόνο την πρώτη φορά για κάθε χρήση του browser (Intermet Explorer, Firefox, Opera, Safari κ.λ.π), καθώς ο μηχανισμός αναλαμβάνει την διαδικασία εισόδου σε κάθε επόμενο συνεργαζόμενο ιστοχώρο, διαφανώς για τον χρήστη.
  • Τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη (username, password) δίνονται από τον χρήστη μόνο προς τις επίσημες υπηρεσίες ταυτοποίησης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ/Μ και δεν είναι απαραίτητη η γνωστοποίησης τους σε συνεργαζόμενους ιστοχώρους τρίτων
  • Τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία του χρήστη (όνομα, επίθετο, στοιχεία επικοινωνίας) δεν γίνονται γνωστά σε συνεργαζόμενους ιστοχώρους τρίτων, αν αυτό δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά την διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους συνεργαζόμενους ιστοχώρους:

  • Δεν υπάρχει ανάγκη διαχείρισης ξεχωριστών λογαριασμών χρηστών για κάθε ιστοχώρο, αφού ο λογαριασμός χρήστη δημιουργείται και συντηρείται κεντρικά για το ίδρυμα, μία φορά για κάθε χρήστη και
  • Τυποποιείται η επικοινωνία και η μετάδοση στοιχείων μεταξύ των ιστοχώρων των υπηρεσιών τρίτων και της υπηρεσίας ταυτοποίησης.

Οι συνεργαζόμενοι δικτυακοί τόποι αυτή τη στιγμή είναι:

Οι υπηρεσίες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) για πρόσβαση στους ιστοχώρους των Science Direct, Muse, Scopus . Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες για τον τρόπο που με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία από εδώ ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ για απορίες που έχετε σχετικά με την υπηρεσία.

Η υπηρεσία της  Microsoft με το πρόγραμμα DreamSpark που αφορά την  διανομή δωρεάν λογισμικού στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας  του ΤΕΙ . Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες για τον τρόπο που με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία από εδώ ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ για απορίες που έχετε σχετικά με την υπηρεσία.

Network Operations Center