Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)

Η υπηρεσία παρέχεται μόνο στο  Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

 Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private NetworksVPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΤΕΙ Μεσολογγίου που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του.

 Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (OpenVPN), το οποίο δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δικτύο του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Για όσο χρόνο η σύνδεση παραμείνει ενεργή όλη η δικτυακή κίνηση του χρήστη διέρχεται μέσα από το νέο κανάλι. Τα δεδομένα που διακινούνται κρυπτογραφούνται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL καθιστώντας τη σύνδεση ασφαλή.

Η χρήση της υπηρεσίας VPN από τους χρήστες του ιδρύματος που συνδέονται από απομακρυσμένα δίκτυα (π.χ. επισκέπτες σε άλλα δίκτυα) ή από εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (π.χ. συνδέσεις ADSL) προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η χρήση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος.

Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του διαδικτύου ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης.

Χρήση της Υπηρεσίας

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνο έπειτα από  επικοινωνία με το προσωπικό του ΚΕΔΔ το οποίο θα σας ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας και θα σας αποστείλει το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης και τις οδηγίες εγκατάστασης  και παραμετροποίησης της Υπηρεσίας στο προσωπικό σας email, απαραίτητη προϋπόθεση για την  άμεση επικοινωνίας για οτιδήποτε αφορά την ασφάλεια ή την χρήση της υπηρεσίας .

 Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ‘Κανόνες Χρήσης της Υπηρεσίας ‘ όπως αυτοί καθορίζονται από το ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία HelpDesk του ΚΕΔΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@teimes.gr ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔΔ.

Χρήσιμες Συνδέσεις