Σύνδεση στο Wi-Fi για WinXP

Οδηγίες για την σύνδεση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης να διαθέτει μία κάρτα Wireless.

Πατώντας διπλό κλίκ στο εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης μας στο παράθυρο που θα ανοίξει

Επιλέγουμε View Wireless Network Connection θα πρέπει να επιλέξετε το δίκτυο που έχει SSID teimes ή teimesΚX (όπου Χ ένας αριθμός ). (Όχι σε άλλα δίκτυα που εμφανίζονται για τα οποία το ΚΕΔΔ δεν φέρει καμία ευθύνη).

Αυτόματα στον υπολογιστή σας θα αποδοθεί μία διεύθυνση IP (Με IP range 192.168.182.XXX ) την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας πάνω στο Support

και περισσότερες λεπτομέρειες στο Details

Στο σημείο αυτό μπορείτε να ανοίξετε τον Internet Explorer και να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο.

Χωρίς κωδικό μπορείτε να δείτε όλες τις ιστοσελίδες που αφορούν το ΤΕΙ ΜΕσολογγίου και να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου (email, eclass, ftp, studweb, teachweb κ.λ.π).

Σε περίπτωση που θελήσετε να περιηγηθείτε σε σελίδες εκτός ΤΕΙ θα πρέπει να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό. Όσοι διαθέτουν ήδη λογαριασμό Dial-up (σύνδεση με modem) ή όσοι έχουν λογαριασμό στις υπηρεσίες StudentsWeb & TeachWeb ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να κάνουν νέα αίτηση. Ο λογαριασμός τους είναι ήδη ενεργοποιημένος με τα  στοιχεία που ήδη διαθέτουν.
Εάν έχετε κάνει λάθος θα εμφανισθεί η σελίδα που θα αναφέρει «Login Failed» .

Προσοχή!!! για λόγους ασφάλειας το ΚΕΔΔ θα απενεργοποιεί τους χρήστες που θα εισάγουν πάνω από 5 φορές λάθος τα στοιχεία τους . Η ενεργοποίηση του λογαριασμού θα γίνεται από το προσωπικό του ΚΕΔΔ έπειτα από επίσκεψη στα γραφεία του ΚΕΔΔ

Εάν τα στοιχεία σας είναι σωστά θα εμφανισθεί η σελίδα που ζητήσατε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η σύνδεση σας θα τερματισθεί αυτόματα εάν το PC σας βρίσκεται σε αδράνεια για περισσότερο από 20 λεπτά.
Η σύνδεση σας θα τερματισθεί αυτόματα εάν είστε συνδεμένοι για περισσότερο από 90 λεπτά ανεξάρτητα εάν το PC σας βρίσκεται σε αδράνεια ή όχι.
Το ΚΕΔΔ έχει το δικαίωμα να τερματίσει ή να απενεργοποιήσει συνδέσεις ή λογαριασμούς όταν κρίνει ότι οι χρήστες κάνουν κακή χρήση της υπηρεσίας.
Τα στοιχεία σας είναι προσωπικά και δεν πρέπει να δίνονται σε δεύτερους. Οι χρήστες που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα θα απενεργοποιούνται.
Δεν επειτρέπεται η χρήση άλλων συκευών WIFI όπως Access Point, routers, expander, κεραίες κλπ με σκοπό την ενίσχυση ή το μοίρασμα της σύνδεσης ή για οποδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο εάν υπάρχει έγκριση από τον Διαχειριστή του ΚΕΔΔ ΤΕΙ/Μ. Οι χρήστες που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα θα απενεργοποιούνται.

Network Operations Center