Ανακοινώσεις ΤΕΙ Μεσολογγίου

Η  υπηρεσία  προσφέρει μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον, με μεγάλη ευχρηστία, δίνει την δυνατότητα  σε εξουσιοδοτημένα άτομα των τμημάτω και των διοικητικών υπηρεσιών να δημοσιεύουν  ανακοινώσεις , με έναν εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο.

Η υπηρεσία αυτή, βασίζεται σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα, το WordPress. Έχει παραμετροποιηθεί και ελληνοποιηθεί σε πολλά σημεία του, από Τεχνικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες του Ιδρύματος.

Υπάρχουν κατηγορίες, στις οποίες ο κάθε χρήστης που έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, μπορεί να δημοσιεύει ανακοινώσεις. Η κάθε ανακοίνωση μπορεί να αναφέρεται σε μία ή σε περισσότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, μια ανακοίνωση για την έναρξη της εξεταστικής, ενδεχομένως να αναφέρεται και στην κατηγορία «τμήμα ΕΠΔΟ» και την κατηγορία «τμήμα ΘΕΚΑ».

Επίσης δίνει την δυνατότητα, μέσα από κάποια ειδικά προγράμματα (RSS Feeds) ή από κάποιες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την τεχνολογία αυτή, να μπορούν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις αυτές που προστίθενται, χωρίς να επισκέπτεστε την εφαρμογή «Ανακοινώσεις ΤΕΙ Μεσολογγίου». Αυτό είναι πολύ χρήσιμο διότι θα μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του ΤΕΙ, χωρίς να χρειάζεται πάντα να επισκέπτεται την εφαρμογή.

Η υπηρεσία διατίθεται από την διεύθυνση: http://news.teimes.gr.

Για την χρήση της υπηρεσίας με σκοπό ανάρτηση και επεξεργασία ανακοινώσεων,  θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τοπροσωπικό του  ΚΕΔΔ προκειμένου να γίνουν  οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση  στην κατηφορία που είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείται.

Network Operations Center