Πίθος

H υπηρεσία ανήκει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες του ΕΔΕΤ και παρέχεται  μέσω της υποδομής AAI που έχει αναπτύξει το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ.

Η υπηρεσία Pithos προσφέρει σε κάθε χρήστη 50 GBytes αποθηκευτικού χώρου online, προσβάσιμα από παντού, πάντοτε, με ασφάλεια.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους ενεργούς φοιτητές  του Ιδρύματος.
Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν με ασφάλεια τα αρχεία τους και να τα μοιραστούν με άλλους χρήστες.

Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, και αρχειοθέτησης (versioning).

Η χρήση της υπηρεσίας διέπεται από τους όρους χρήσης της.

Πρόσβαση

Η υπηρεσία Pithos παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://pithos.grnet.gr/pithos.

Για την πρόσβαση σας το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε μέλος της ακαδημαϊκης κοινότητας του ΤΕΙ. Για να κάνετε Login χρησιμοποιείστε τα στοιχεία που διαθέτετε για την πρόσβαση σας στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του ΚΕΔΔ .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με δύο κυρίως τρόπους:

Μέσω ενός φυλλομετρητή (browser).

Μέσω του πρωτοκόλλου WebDAV.

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στις Σελίδες της Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας μέσω web browser (online).

Εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας μέσω WebDAV, ώστε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας όπως στον τοπικό δίσκο (online).

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους όρους χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την online φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε  στο forum του Pithos. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο support στο pithos τελεία grnet τελεία gr, ή με το Ηelpdesk του ΚΕΔΔ .

Χρήσιμες Συνδέσεις