Υπηρεσία Microsoft DreamSpark

H υπηρεσία ανήκει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες του ΕΔΕΤ και παρέχεται  μέσω της υποδομής AAI που έχει αναπτύξει το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ.

Η πρωτοβουλία DreamSpark διευκολύνει τη δωρεάν διάθεση λογισμικού της Microsoft σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι χρήστες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μπορούν μέσω του DreamSpark να αποκτήσουν πρόσβαση και να κατεβάσουν ελεύθερα το παρακάτω λογισμικό:

 • Visual Studio 2008
 • Windows Server 2008 Standard
 • SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft Expression Studio 2
 • XNA Game Studio 2
 • IT Academy Student Pass
 • Visual Studio 2005 Professional
 • Virtual PC
 • Microsoft Visual Studio 2008 Express Editions
 • Microsoft Visual Studio 2005 Express Editions

Επιπλέον, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε e-learning μαθήματα, μέρος των επίσημων μαθημάτων για πιστοποιήσεις της Microsoft, μέσω της προσφοράς IT Academy Student Pass. Τα μαθήματα αυτά, περιλαμβάνουν τεχνολογίες όπως:

 • Microsoft .Net Framework
 • Microsoft Visual Studio
 • ASP.NET(web applications)
 • Microsoft Windows Mobile
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Expression Studio
 • Microsoft Silverlight

Πρόσβαση

Η υπηρεσία Microsoft Dreamspark  παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://www.dreamspark.com.

Για την πρόσβαση  σας το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε ενεργός φοιτητής  του ΤΕΙ. Για να χρησιμοποιείσετε την υπηρεσία ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται  εδώ .  Όταν σας ζητηθούν  τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ίδρυμα (όνομα χρήστη – κωδικός) εισάγετε αυτά  που διαθέτετε  στην υπηρεσία StudentsWeb.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία  ή με τον τρόπo  χρήσης  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Helpdesk του ΚΕΔΔ ΤΕΙ/Μ.

Network Operations Center