Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Η Υπηρεσία Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Εξυπηρετητές του  Τ.Ε.Ι. παρέχετε σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας(ΕΔΕΤ), δίνοντας  μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών του  TERENA, τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509 για  τα υπολογιστικά συστήματα του teimes.gr , υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Comodo.

Για την χρήση της υπηρεσίας δεν υπάρχει κάποιο κόστος, ούτε περιορισμός στον αριθμό των πιστοποιητικών που μπορούν να εκδοθούν από την υπηρεσία.

Η αρχή πιστοποίησης της Comodo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία χρηστών-εξυπηρετητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία μπορείτε να απευθυνθείτε στο helpdesk του ΤΕΙ  ή να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται από εδώ. .

H  Υπηρεσία διατίθεται  από την διεύθυνση:

https://pki.teimes.gr/

Χρήσιμες Συνδέσεις