Αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης

Η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης έχει δημιουργηθεί για την παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης συνεργασίας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Πρόσκλησης 7 με τίτλο έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης». Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων και συσκέψεων με συμμετέχοντες από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο αρκεί οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντες να διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό. Η αίθουσα υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία (μετάδοση ήχου και video), σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου (Internet) ή μέσω απευθείας επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Η αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει 1 ομιλητή, 10 ενεργούς συμμετέχοντες και 20 παρατηρητές οι οποίοι στο πλαίσια μιας τηλεδιάσκεψης μπορούν να συνεργάζονται πλήρως με τη χρήση οπτικοαουστικών μέσων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα Ιδρύματα και φορείς. Επίσης έχουν την δυνατότητα να διαμοιράζονται εφαρμογές και δεδομένα με το απομακρυσμένο σημείο.

Τα χαρακτηριστικά της αίθουσας είναι:

Συσκευή τηλεδιάσκεψης (MCU) υψηλής ποιότητας και ρυθμού μετάδοσης για την επικοινωνία με τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες :

Μέγιστη ταχύτητα επικοινωνίας 2 Mbps μέσω Δικτύου

Υποστήριξη των πρωτοκόλλων H.320 για βιντεοσυνδιάσκεψη πάνω από ISDN δίκτυα(δυνατότητα σύνδεσης 4 ISDN γραμμών) και T.120 για διαμοίραση εφαρμογών

Δυνατότητα σύνδεσης με τοπικό δίκτυο και πρόσβασης στο Internet

Δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή

Κάμερα Εγγράφων (Document Camera) υψηλής ποιότητας εικόνας για την αναπαράσταση κειμένου, διαφανειών και τρισδιάστατων αντικειμένων
Τηλεόραση 32» για την προβολή των απομακρυσμένων συμμετεχόντων

Δύο (2) Βίντεο για την αναπαραγωγή και αποθήκευση δεδομένων από την τηλεδιάσκεψη

DVD για την αναπαραγωγή δεδομένων

Video Data Projector για την προβολή των δεδομένων της τηλεδιάσκεψης

Ψηφιακή Βιντεοκάμερα για την καταγραφή της τηλε-διάσκεψης

Πλήρη ενσύρματη και ασύρματη μικροφωνική εγκατάσταση για τους συμμετέχοντες

Άρτιο εξοπλισμό ήχου (Ενισχυτής, κονσόλα, ηχεία)

camera doccam mcu mic.jpg projector.jpg tv.jpg

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται κατά την τηλεδιάσκεψη παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου (address book) για την καταχώρηση των αριθμών των σημείων που καλούνται συχνά και δυνατότητες γρήγορης κλήσης αυτών (speed dial)

Δυνατότητα επιλογής τοπικής και απομακρυσμένης πηγής βίντεο

Δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων θέσεως (presets) της τοπικής και της απομακρυσμένης κάμερας για τη διευκόλυνση της κάλυψης συγκεκριμένων θέσεων (π.χ. βασικοί ομιλητές)

Έλεγχος της εστίασης και της φωτεινότητας της τοπικής κάμερας

Διακοπή αποστολής εικόνας και ήχου στο απομακρυσμένο άκρο

Διαχείριση και δημιουργία slides (εικόνες, γραφικά, still image capture, παρουσιάσεις Power Point) για παρουσίαση τους κατά τη διάρκεια της βιντεοσυνδιάσκεψης

Δυνατότητα από κοινού χρήσης εφαρμογών και συνεργασίας με το απομακρυσμένο άκρο (application sharing & data collaboration), μεταφορά αρχείων (file transfer)

Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων της βιντεοσυνδιάσκεψης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕ.Δ.Δ τηλεφωνικά στο 26310 58274 – 284  ή μέσω email στο teleconf @. Εναλλακτικά για οτιδήποτε αφορά την υπηρεσία επικοινωνήστε  με το Help Desk του ΚΕΔΔ.

Για χρήση της αίθουσας Τηλεδιάσκεψης-Τηλεκπαίδευσης μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και να την στείλετε στο e-mail του Κ.Ε.Δ.Δ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία χρήσης.

Χρήσιμες Συνδέσεις