Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης e-Class

 

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου προσφέρει στους Φοιτητές  του την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, e-class ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Η πλατφόρμα eClass Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας καθηγητή φοιτητή. Ειδικότερα, επιτρέπει στον καθηγητή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον φοιτητή ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Η πλατφόρμα e-class, είναι διαθέσιμη από την διεύθυνση, http://eclass.teimes.gr

Έχει αναπτυχθεί από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GuNet και βασίζεται στο ανοικτού κώδικα λογισμικό ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, Claroline.

Χρήση της Υπηρεσίας

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία  θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος Φοιτητής να δημιουργήσει λογαριασμό.

Η δημιουργία κωδικού γίνεται από την αρχική σελίδα  της Υπηρεσίας επιλέγοντας το Εγγραφή Χρήστη  (πάνω αριστερά) και στην συνέχεια Δημιουργία Λογαριασμού Φοιτητή  επιλέγοντας  Νέος Λογαριασμός με πιστοποίηση μέσω LDAP, όπου και εισάγετε τα στοιχεία (Username-Password)  που διαθέτετε από την υπηρεσία StudentsWeb.

Εάν τα στοιχεία σας είναι σωστά θα σας εμφανισθούν τα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτετε στο ΤΕΙ καθώς και ο προσωπικός λογαριασμός email που σας έχει δημιουργηθεί και τον οποίο σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε για όσο διάστημα είστε ενεργός φοιτητής στο ΤΕΙ.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσεις, είναι διαθέσιμες από την αρχική σελίδα της Υπηρεσίας επιλέγοντας Διαθέσιμα Εγχειρίδια  (πάνω αριστερά).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας από εδώ.

Network Operations Center