Υπηρεσίες για Μέλη Δ.Ε.Π

  • MailServer (@teimes.gr)
  •  Dial-up
  •  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης eClass
  •  Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN)
  •  WiFi
  •  Δράση Δίοδος
  • Χρήσιμες Συνδέσεις