Υπηρεσίες για Φοιτητές

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται σε όλους τους ενεργούς φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Διαβάστε αναλυτικά τις σχετικές οδηγίες χρήσης κάθε Υπηρεσίας 

  •  MailServer για Φοιτητές (@studmail.teimes.gr)
  •  Dial-up
  •  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης e-Class
  •  WiFi
  •  Δράση Δίοδος
  •  Υπηρεσία Microsoft DreamSpark
  •  Πίθος
  • Network Operations Center