Γενικές Υπηρεσίες

 

  • DNS Servers
  •  WWW Server
  •  VoIP
  •  Αίθουσα Τηλε-εκπαίδευσης
  •  Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI)
  •  Προστασία Spam
  •  Προστασία Ιών
  •  Ανακοινώσεις ΤΕΙ Μεσολογγίου
  •  Helpdesk
  • Χρήσιμες Συνδέσεις