Το ΚΕ.Δ.Δ.

Καλώς Ήρθατε.. στον ιστότοπο του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου, σας εύχετε καλή πλοήγηση στις σελίδες του! 

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.), ιστορικά και στατιστικά στοιχεία και  πληροφορίες  πάνω σε   τεχνικά θέματα που αφορούν τις  υπηρεσίες που προσφέρει  στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία, διαχείριση και εγκατάσταση του δικτύου δεδομένων του οργανισμού και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης διασύνδεσης των χρηστών του δικτύου με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα και γενικότερα το διαδίκτυο (Internet). Το ΚΕΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου:

Απασχολεί μόνιμο προσωπικό και προπτυχιακούς φοιτητές.

Παρέχει υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

Παρέχει γενικές υπηρεσίες ενοποιημένου τοπικού δικτύου και προσωπικές που αφορούν  τους φοιτητές , το Εκπαιδευτικό και Δοιηκητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

Σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του δικτύου δεδομένων και φωνής.

Διασφαλίζει την ακεραιότητα και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και εγγυάται το απόρρητο του περιεχομένου των επικοινωνιών και των λεπτομερών στοιχείων χρέωσης  των συνδρομητών.

Προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για θέματα δικτύων, ενώ στην ουσία αξιοποιείται το ίδιο σαν εκπαιδευτικό κέντρο μια και στελεχώνεται σε μεγάλο βαθμό από σπουδαστές του Ιδρύματος.

Παρέχει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας  ΕΔΕΤ – GRNET (υπηρεσίες δρομολόγησης, εγκατάσταση και παρακολούθηση εξοπλισμού δικτύου κορμού, υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, μηνιαία στατιστικά στοιχεία κίνησης, διαχείριση ασφάλειας, κ.ά.).

Συμμετέχει και παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρεσίες κεντρικής Δράσης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας  ΕΔΕΤ – GRNET   όπως Δράση Δίοδος, Υπηρεσία Πίθος, VoIP, Microsoft Dreeamspark, Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI), Υπηρεσία IPTV κ.λ.π.

Το ΚΕΔΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.

Network Operations Center