Ιδρυματικές Υπηρεσίες

Οι Ιδρυματικές Υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε υποδομές του Ιδρύματος, βοηθούν στην διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, και υποστηρίζουν την διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία του.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται :

  • Υπηρεσία Μητρώου υπολογιστών DNS
  • Υπηρεσία Δημιουργίας-Φιλοξενίας Ιστοχώρων
  • Υπηρεσία email για μέλη Ε.Π. ,  Δ.Π και Φοιτητές
  • Υπηρεσία Ασύρματου Δικτύου
  • Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)
  • Υπηρεσίες e-University
  • Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (OpeneClass)
  • Τηλεδιάσκεψη web conferencing

Comments are closed.