Σύνδεση σε Ασύρματο Δίκτυο “Eduroam” με Windows Phone

Η σύνδεση στο eduroam μέσω συσκευών με λειτουργικό Windows Phone, μπορεί να γίνει άμεσα ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε [Εδώ…].

Comments are closed.