Οδηγός για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας μπορούν να παραλαμβάνουν την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ισχύει για όσο διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα και ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μόνο για τους φοιτητές που είναι δικαιούχοι φοιτητικού εισιτηρίου.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο και λειτουργεί υπό την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Το  εγχειρίδιο που θα βρείτε [ ΕΔΩ ] σας καθοδηγεί, βήμα προς βήμα, στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

 

Comments are closed.