Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού-URegister για μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό

Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη στην Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύματος.

Ο χρήστης μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασμού θα διατηρήσει το ίδιο Όνομα Χρήστη (Username) που του έχει αποδοθεί, αλλά θα κληθεί να θέσει έναν νέο κωδικό (Password).

Με αυτά τα στοιχεία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα~okeanos, Πίθος , Eduroam κ.λ.π. και γενικότερα σε όλες τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister για Μέλη ΔΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό  που θα βρείτε [ Εδώ… ].

Τη διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister μπορείτε να την κάνετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://uregister.teiwest.gr

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister γίνεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Εφόσον επαναλάβετε την διαδικασία θα διαπιστώσετε ότι δεν θα σας ζητηθεί να θέσετε νέο κωδικό καθώς αυτός είχε ορισθεί κατά την πρώτη φορά.

Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό που έχετε θέσει μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικού μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών.

Comments are closed.