Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού-URegister για ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο Φοιτητής μέσω της Υπηρεσίας  Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister θα αποκτήσει τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Οι παλιοί Φοιτητές μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασμού θα διατηρήσουν το ίδιο Όνομα Χρήστη (Username) που του είχει αποδοθεί από την Γραμματεία του τμήματός τους , αλλά θα κληθούν να θέσουν έναν νέο κωδικό (Password).

Με τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-URegister  οι Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους Φοιτητές όπως Υπηρεσία Δήλωσης Μαθημάτων(e-students),  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων(OpeneClass), Ασύρματο Δίκτυο, ΙΚΥ, Πρακτική Άσκηση (ΑΤΛΑΣ), okeanos, Eduroam και γενικότερα σε όλες τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύματος.

Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις  Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister για Παλαιούς ΦΟΙΤΗΤΕΣ που θα βρείτε [ Εδώ… ].

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση

https://uregister.teiwest.gr

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Η διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην Υπηρεσία URegister γίνεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Εφόσον επαναλάβετε την διαδικασία θα διαπιστώσετε ότι δεν θα σας ζητηθεί να θέσετε νέο κωδικό καθώς αυτός είχε ορισθεί κατά την πρώτη φορά

Στην περίπτωση που δεν θυμάστε  τον κωδικό που έχετε θέσει μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικού μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν αναρητμένες [Εδώ…].

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την Υπηρεσία Uregister μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φόρμα Επικοινωνίας που θα βρείτε [Εδώ…].

Comments are closed.