Οδηγίες εγκατάστασης VidyoDesktop Client ePresence για Firefox

Διαβάστε αναλυτικά [Εδώ… ] με ποιο τρόπο μπορούμε βήμα – βήμα να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη μέσω e:Presence με χρήση Προσωπικού Υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον Firefox καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του υπολογιστή (εγκατάσταση VidyoDesktop Client).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγίες εγκατάστασης Vidyo Web plugin ePresence για Chrome

Διαβάστε αναλυτικά [Εδώ… ] με ποιο τρόπο μπορούμε βήμα – βήμα να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη μέσω e:Presence με χρήση Προσωπικού Υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον Chrome καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του υπολογιστή (εγκατάσταση VidyoWeb plugin).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδηγίες εγκατάστασης Vidyo Web plugin ePresence για Internet Explorer

Διαβάστε αναλυτικά [Εδώ… ] με ποιο τρόπο μπορούμε βήμα – βήμα να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη μέσω e:Presence με χρήση Προσωπικού Υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του υπολογιστή (εγκατάσταση VidyoWeb plugin).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ