Παραλαβή Στοιχείων UPnet Πανεπιστημίου για φοιτητές πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών ότι η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και επιπλέον στο Φοιτητολόγιο e-students (https://e-students.teiwest.gr), eclass (https://eclass.upatras.gr) , Ακαδημαϊκό email (https://mail.upnet.gr) Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λ.π γίνεται ΜΟΝΟ με τα στοιχεία UPnet του Πανεπιστημίου. Εάν ΔΕΝ έχετε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ